Oktober

with Geen reacties

De halfjaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op donderdag 17 oktober bij zalencentrum Dute. Het bestuur kon een groot aantal leden verwelkomen. Deze vergadering stond vooral in het teken van het vijftigjarig jubileum en het internationaal toernooi in 2020. Met name de sponsoring van het toernooi en de huis-aan-huis actie stonden op de agenda.
Sponsoring:
Voor de sponsoring van het jubileumtoernooi zullen de leden de komende tijd sponsors gaan werven. De PR commissie heeft hiervoor een mooi sponsorpakket samengesteld.
Huis-aan-huis actie:
De huis-aan-huis actie zal worden gehouden op zaterdag 30 november.
Deze dag zullen de leden met winterse kost langs de deuren gaan. De overheerlijke erwtensoep wordt geleverd door Slagerij Boenders uit Eibergen en wordt warm aanbevolen.

Ook had het bestuur discussiepunten opgesteld over het jubileumjaar waar in kleine groepen over werd gediscussieerd. De uitkomst van wat er in deze groepjes besproken is wordt meegenomen in de organisatie van het jubileumjaar.
De vergadering kende een vlot verloop en gaf een goed gevoel over het komende jubileumjaar.
Aan het eind van de vergadering werd een tweetal leden bedankt voor hun inzet. Rick Elschot werd bedankt voor het begeleiden van de jeugd.
Tonny Asschert werd door de voorzitter in het zonnetje gezet en bedankt voor de vele en diverse werkzaamheden en functies binnen de vereniging.

Om goed 22.00 uur kon de voorzitter de vergadering sluiten.

Jubileumjaar TTV Vios-Bison
De Stichting Touwtrek Evenementen Beltrum is volop bezig met het 50-jarig jubileum van de Bisons.
Het programma in hoofdlijnen:
2020
Begin mei: Nacht van de Bisons
25 en 26 juli: Internationaal toernooi
25 Juli feestavond met de band Achtung
Begin oktober: Jubileumfeest/Reünie