November

with Geen reacties

Verslag Ledenvergadering

De halfjaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op 16 november in Zalencentrum Dute. Dat de leden deze vergadering belangrijk vonden blijkt wel uit de grote opkomst van de leden.

De agenda kende de gebruikelijke punten.

Op het bestuurlijk vlak wil het bestuur veranderingen doorvoeren. De hoofdtaken blijven bij het bestuur, maar taken als gewichttrekken, onderhoud gebouw, kleding , media etc. wordt onder werkgroepen/ leden verdeeld. Dit om de betrokkenheid van de leden met de vereniging groter te maken en het bestuur te ontlasten.

 

In 2020 wil TTV Vios-Bison weer een groot internationaal toernooi organiseren i.v.m. het 50-jarig bestaan van de vereniging. De voorbereidingen voor dit toernooi zullen begin 2018 starten.

 

De ledenwerving werd besproken en hoe dit verder wordt aangepakt. Bison heeft een groot aantal jeugdleden en wil dit in de toekomst ook graag zo houden.

 

De voorzitter kon de vergadering om 22.15 uur naar tevredenheid sluiten.