Maart

with Geen reacties

In deze tijd waar het corona-virus rondwaart over de wereld, moeten mensen zich aanpassen.
Dat geld voor werk, cultuur en ook sport.
Ook de touwtrekwereld heeft er mee te maken. Als we het dicht bij huis houden betekend dit dat we niet meer gezamenlijk kunnen trainen in ons clubgebouw. Dat wil niet zeggen dat er niet wat gedaan kan worden. Ook thuis kun je proberen je conditie op peil te houden.
De competitie van Gewest Oost die op 5 april zou beginnen is tot nader order uitgesteld en ook het Nederlands Kampioenschap in juni is afgelast.
De activiteiten die we wilden houden in ons jubileumjaar staan op losse schroeven of hopen we in aangepaste versie te kunnen laten doorgaan.
Wat betreft de Nacht van de Bisons met de biervatenrace, deze valt binnen de beperkingen die tot 1 juni gelden en gaat dus niet door. Het idee houden we nog wel even vast en misschien dat we dit op een later tijdstip nog kunnen realiseren.
Hoe het verder gaat met het internationaal toernooi in juli is op dit moment nog erg onzeker.

Welke activiteiten waren er voor het land in stilstand kwam.
Op 12 maart was er de ledenvergadering.
Er werd uitgebreid stilgestaan bij de organisatie van het internationaal toernooi.
Voorts werden er twee jubilarissen in het zonnetje gezet. Jos Ratering en Benny Schilderinck, beide 40 jaar lid van de vereniging, ontvingen de felicitaties, een bloemetje en een presentje.

NL-Doet op 14 maart werd klussendag bij het clubgebouw. Er werd gesnoeid, schoongemaakt en opgeruimd en er kwam een nieuwe sportelbaan.
Vele handen maken licht werk.