Maart

with Geen reacties

Jaarvergadering TTV Vios-Bison

Op donderdag 30 maart werd de jaarvergadering gehouden bij Zalencentrum Dute. Om 20.45 kon de voorzitter een groot aantal leden verwelkomen. De agenda kende een behoorlijk aantal punten.

Bij het punt bestuursverkiezing, was Gerjan Looman aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter bedankte Gerjan voor zijn werk dat hij had gedaan voor de vereniging en wenste hem succes met de dingen waar hij mee bezig is of waaraan hij wil beginnen.

Eline Ribbers stelde zich beschikbaar voor een bestuursfunctie en werd unaniem aangenomen.

De Oostelijke competitie begint op zondag 9 april. De Bisons nemen deel met twee Jeugdteams, één 640kg team en één 680kg team.

De trainingen van de senioren zijn dit jaar wat later begonnen en minder intensief. Wel wordt er onder begeleiding één avond in de week getraind in de sportschool, dit om een nieuwe impuls aan de manier van trainen te geven.

De Jeugd heeft de trainingen op dezelfde manier opgepakt dan het vorige seizoen. Naar aanleiding van de ervaringen van de senioren, met hun huidige manier van trainen, zal overleg plaatsvinden met de Jeugd of dit ook voor hen realiseerbaar is.

Verder kwam het internationaal toernooi van Seilziehclub Engelberg, Zwitserland, het NK en EK ter sprake.

Aan het eind van de vergadering werden er dit jaar maar liefst 4 jubilarissen die al veertig jaar lid zijn van de vereniging gehuldigd te weten; Ria Koster-Stroet, Stephan Rooks en de nog immer actief aan het touw staande heren, Marcel en Vincent Ribbers. Ze werden geëerd met een cadeaubon en een boeket bloemen.