Juli

with Geen reacties

Na ruim anderhalf jaar eindelijk weer eens wedstrijden op de groene grasmat. Zondag 25 juli werd bij TTV Eibergen een trainingstoernooi gehouden. Er werd getrokken in de Jeugdklasse en de 680kg klasse.

Een dertiental ploegen had zich aangemeld voor de 680kg klasse. Verdeelt over twee poules gingen de wedstrijden van start. De Bisons wisten in hun poule alle wedstrijden te winnen, al ging het niet vanzelf. De eerste drie van beide poules vormden nu een nieuwe poule, dit alles om zoveel mogelijk wedstrijden te trekken. Uiteindelijk eindigden de Bisons als vierde.

 

Donderdag 29 juli hielden de Bisons hun jaarvergadering bij Café-Zalencentrum Dute. Het bestuur kon een groot aantal leden verwelkomen. De vergadering kende een vlot verloop, ondanks dat er een groot aantal agendapunten moest worden afgewerkt. Twee leden, te weten Arnold te Bogt

en Frank Reijerink werden gehuldigd voor hun  respectievelijk 40 en 25 jarig lidmaatschap.

Ook was er een bestuursverkiezing. Voorzitter Teun Huirne stopte als voorzitter, Eline Ribbers volgt hem op. Ook Laura Oude Hengel-Huirne stopte als secretaris. Hiervoor in de plaats kwam Mart Arink.

Na vele jaren notuleren stopt Ingrid Maarse als notulist, deze taak wordt overgenomen door Sharon ten Have.

 

Teun Huirne werd door de nieuwe voorzitter toegesproken en kreeg als dank voor de vele werkzaamheden een tuinbank aangeboden.

Frank, Laura en Ingrid waren deze avond niet aanwezig, maar worden binnenkort nog in het zonnetje gezet.

 

Op initiatief van het bestuur is er gepolst bij leden en oud-leden die niet meer actief zijn met touwtrekken, of niet op het hoogste niveau kunnen of willen trainen, of er animo was om samen te sporten. Het gaat dan om conditietraining, krachttoestellen en natuurlijk af en toe aan het touw.

Maar het gaat ook om gezelligheid.

Dit heeft geresulteerd in een recreantengroep genaamd: ‘Dreamteam’.

Dit Dreamteam sport elke donderdagavond van half negen tot half tien.

Denk je dit is ook wat voor mij, kom dan gerust eens aan op donderdagavond.