April

with Geen reacties

Donderdag 4 april werd de jaarvergadering gehouden bij Zaal Dute.

Het bestuur kon een groot aantal leden welkom heten.

Het jaarverslag van 2018 en het financiële verslag werden  besproken en  goedgekeurd door de leden.

Ook was er een vooruitblik op seizoen 2019 en werd er een update gegeven over de stand van zaken betreffende het internationaal toernooi in 2020.

Voorzitter Teun Huirne, was aftredend en herkiesbaar en is herkozen voor een nieuwe periode.

De vergadering kende een vlot verloop en werd om 22.15 gesloten.

 

 

Het tweede toernooi in de Competitie van Gewest Oost was op zondag 14 april. Deze werd gehouden bij TTV OKIA in Holten. Deze dag verschenen de beide Jeugdteams, het 680kgA team en het 600kg aan de start.

Het Jeugdteam Bison/Oele toonde veel inzet, maar het ontbrak het team nog aan kracht. Tegen alle teams werd fel gestreden, zij werden 9e in het dagklassement.

Het Jeugdteam Bison kon deze dag haar draai niet vinden. De swing wilde er  maar niet inkomen. Met veel moeite werden ze uiteindelijk 7e in het dagklassement.

Het 600kg team had een mooie dag. De wedstrijden in deze lichte klasse zijn fel en onvoorspelbaar. Er wordt veel gevraagd van de trekkers. Vol overgave ging men de strijd aan, wat resulteerde in een 5e plek, maar het zit, vergeleken met de andere teams,  allemaal nog dicht bij elkaar.

Het 680kg team had het zwaar. Veel verschil zit er niet tussen de teams, maar ze konden de meeste wedstrijden niet naar hun hand zetten. Ze werden uiteindelijk 6e in het dagklassement.

 

 

Zondag 28 april waren we te gast bij TTV Heure uit Borculo, hier werd het derde toernooi van Gewest Oost gehouden. Het 720kg team komt steeds beter uit de verf. Moest men de vorige keer nog met 2 punten genoegen nemen, nu waren het er al 5! Het vizier is nu gericht op een plaats in de middenmoot.

Ook de beide Jeugdteams hadden een prima dag. Zowel JeugdBison als het Bison/Oele team toonden veel inzet en wilskracht. Beide teams wisten aanmerkelijk meer punten te halen dan in het vorige toernooi.

In de 640kg klasse, met maar liefst 12 teams, is het iedere keer weer een grote krachtmeting om alle wedstrijden tot een goed einde te brengen. Ook in deze klasse zijn de teams aan elkaar gewaagd. De Bisons werden deze dag 5e in het dagklassement.