April

with Geen reacties

Donderdag 4 april werd de jaarvergadering gehouden bij Zaal Dute.

Het bestuur kon een groot aantal leden welkom heten.

Het jaarverslag van 2018 en het financiële verslag werden  besproken en  goedgekeurd door de leden.

Ook was er een vooruitblik op seizoen 2019 en werd er een update gegeven over de stand van zaken betreffende het internationaal toernooi in 2020.

Voorzitter Teun Huirne, was aftredend en herkiesbaar en is herkozen voor een nieuwe periode.

De vergadering kende een vlot verloop en werd om 22.15 gesloten.